آموزش طراحی وب سایت و مالتی مدیا آموزش طراحی وب سایت و مالتی مدیا

نام علی دایی در بین 50 اسطوره فوتبال جهان قرار گرفت - پرتال وب و گرافیک
27 مهر 1389 ساعت 16:57

نام علی دایی در بین 50 اسطوره فوتبال جهان قرار گرفت 

 

 

مجله ورزشی ورلد ساکر انگلیس نام علی دایی سرمربی کنونی تیم فوتبال پرسپولیس تهران و مهاجم سابق تیم ملی ایران را دربین 50 اسطوره زنده فوتبال جهان قرار داد.

مجله ورلد ساکر انگلیس به مناسبت پنجاهمین سال فعالیت خود ، نام ‪ ۵۰‬اسطوره فوتبال را با نظرکارشناسان فوتبال دنیا انتخاب کرد که نام علی دایی نیز به چشم می‌خورد.

در این فهرست نام دو بازیکن آسیایی قرار دارد که افزون بر علی دایی از کشورمان ، سامی الجابر بازیکن سابق تیم عربستان و سرپرست کنونی تیم فوتبال الهلال عربستان نیز جزء ‪ ۵۰‬اسطوره فوتبال جهان قرار گرفته است.

در این فهرست نام علی دایی در کنار اسطوره‌های فوتبال همچون پله ، ماریو زاگالو ، زیکو ، روماریو از برزیل ، فرانس بکن بائر، جیرارد مولر ، کارلهانس رومنینگه از آلمان ، میشل پلاتینی ، زین‌الدین زیدان از فرانسه ، دی یگو مارادونا ، ماریو کیمباس ، دانییل پاسارلا از آرژانتین ، پائولو روسی ، دینوزوف، فرانکو بارزی از ایتالیا ، مارکو فان باستن از هلند ، بابی چارلتون از انگلیس ، ایزیبیو از پرتغال و رائول از اسپانیا قرار دارد.

مجله ورلد ساکر انگلیس به مناسبت پنجاهمین سال فعالیت خود ، نام ‪ ۵۰‬اسطوره فوتبال را با نظرکارشناسان فوتبال دنیا انتخاب کرد که نام علی دایی نیز به چشم می‌خورد.

در این فهرست نام دو بازیکن آسیایی قرار دارد که افزون بر علی دایی از کشورمان ، سامی الجابر بازیکن سابق تیم عربستان و سرپرست کنونی تیم فوتبال الهلال عربستان نیز جزء ‪ ۵۰‬اسطوره فوتبال جهان قرار گرفته است.

در این فهرست نام علی دایی در کنار اسطوره‌های فوتبال همچون پله ، ماریو زاگالو ، زیکو ، روماریو از برزیل ، فرانس بکن بائر، جیرارد مولر ، کارلهانس رومنینگه از آلمان ، میشل پلاتینی ، زین‌الدین زیدان از فرانسه ، دی یگو مارادونا ، ماریو کیمباس ، دانییل پاسارلا از آرژانتین ، پائولو روسی ، دینوزوف، فرانکو بارزی از ایتالیا ، مارکو فان باستن از هلند ، بابی چارلتون از انگلیس ، ایزیبیو از پرتغال و رائول از اسپانیا قرار دارد.

مجله ورلد ساکر انگلیس به مناسبت پنجاهمین سال فعالیت خود ، نام ‪ ۵۰‬اسطوره فوتبال را با نظرکارشناسان فوتبال دنیا انتخاب کرد که نام علی دایی نیز به چشم می‌خورد.

در این فهرست نام دو بازیکن آسیایی قرار دارد که افزون بر علی دایی از کشورمان ، سامی الجابر بازیکن سابق تیم عربستان و سرپرست کنونی تیم فوتبال الهلال عربستان نیز جزء ‪ ۵۰‬اسطوره فوتبال جهان قرار گرفته است.

در این فهرست نام علی دایی در کنار اسطوره‌های فوتبال همچون پله ، ماریو زاگالو ، زیکو ، روماریو از برزیل ، فرانس بکن بائر، جیرارد مولر ، کارلهانس رومنینگه از آلمان ، میشل پلاتینی ، زین‌الدین زیدان از فرانسه ، دی یگو مارادونا ، ماریو کیمباس ، دانییل پاسارلا از آرژانتین ، پائولو روسی ، دینوزوف، فرانکو بارزی از ایتالیا ، مارکو فان باستن از هلند ، بابی چارلتون از انگلیس ، ایزیبیو از پرتغال و رائول از اسپانیا قرار دارد.

مجله ورلد ساکر انگلیس به مناسبت پنجاهمین سال فعالیت خود ، نام ‪ ۵۰‬اسطوره فوتبال را با نظرکارشناسان فوتبال دنیا انتخاب کرد که نام علی دایی نیز به چشم می‌خورد.

در این فهرست نام دو بازیکن آسیایی قرار دارد که افزون بر علی دایی از کشورمان ، سامی الجابر بازیکن سابق تیم عربستان و سرپرست کنونی تیم فوتبال الهلال عربستان نیز جزء ‪ ۵۰‬اسطوره فوتبال جهان قرار گرفته است.

در این فهرست نام علی دایی در کنار اسطوره‌های فوتبال همچون پله ، ماریو زاگالو ، زیکو ، روماریو از برزیل ، فرانس بکن بائر، جیرارد مولر ، کارلهانس رومنینگه از آلمان ، میشل پلاتینی ، زین‌الدین زیدان از فرانسه ، دی یگو مارادونا ، ماریو کیمباس ، دانییل پاسارلا از آرژانتین ، پائولو روسی ، دینوزوف، فرانکو بارزی از ایتالیا ، مارکو فان باستن از هلند ، بابی چارلتون از انگلیس ، ایزیبیو از پرتغال و رائول از اسپانیا قرار دارد.

مجله ورلد ساکر انگلیس به مناسبت پنجاهمین سال فعالیت خود ، نام ‪ ۵۰‬اسطوره فوتبال را با نظرکارشناسان فوتبال دنیا انتخاب کرد که نام علی دایی نیز به چشم می‌خورد.

در این فهرست نام دو بازیکن آسیایی قرار دارد که افزون بر علی دایی از کشورمان ، سامی الجابر بازیکن سابق تیم عربستان و سرپرست کنونی تیم فوتبال الهلال عربستان نیز جزء ‪ ۵۰‬اسطوره فوتبال جهان قرار گرفته است.

در این فهرست نام علی دایی در کنار اسطوره‌های فوتبال همچون پله ، ماریو زاگالو ، زیکو ، روماریو از برزیل ، فرانس بکن بائر، جیرارد مولر ، کارلهانس رومنینگه از آلمان ، میشل پلاتینی ، زین‌الدین زیدان از فرانسه ، دی یگو مارادونا ، ماریو کیمباس ، دانییل پاسارلا از آرژانتین ، پائولو روسی ، دینوزوف، فرانکو بارزی از ایتالیا ، مارکو فان باستن از هلند ، بابی چارلتون از انگلیس ، ایزیبیو از پرتغال و رائول از اسپانیا قرار دارد.

مجله ورلد ساکر انگلیس به مناسبت پنجاهمین سال فعالیت خود ، نام ‪ ۵۰‬اسطوره فوتبال را با نظرکارشناسان فوتبال دنیا انتخاب کرد که نام علی دایی نیز به چشم می‌خورد.

در این فهرست نام دو بازیکن آسیایی قرار دارد که افزون بر علی دایی از کشورمان ، سامی الجابر بازیکن سابق تیم عربستان و سرپرست کنونی تیم فوتبال الهلال عربستان نیز جزء ‪ ۵۰‬اسطوره فوتبال جهان قرار گرفته است.

در این فهرست نام علی دایی در کنار اسطوره‌های فوتبال همچون پله ، ماریو زاگالو ، زیکو ، روماریو از برزیل ، فرانس بکن بائر، جیرارد مولر ، کارلهانس رومنینگه از آلمان ، میشل پلاتینی ، زین‌الدین زیدان از فرانسه ، دی یگو مارادونا ، ماریو کیمباس ، دانییل پاسارلا از آرژانتین ، پائولو روسی ، دینوزوف، فرانکو بارزی از ایتالیا ، مارکو فان باستن از هلند ، بابی چارلتون از انگلیس ، ایزیبیو از پرتغال و رائول از اسپانیا قرار دارد.

 

 در این فهرست نام علی دایی در کنار اسطوره‌های فوتبال همچون پله ، ماریو زاگالو ، زیکو ، روماریو از برزیل ، فرانس بکن بائر، جیرارد مولر ، کارلهانس رومنینگه از آلمان ، میشل پلاتینی ، زین‌الدین زیدان از فرانسه ، دی یگو مارادونا ، ماریو کیمباس ، دانییل پاسارلا از آرژانتین ، پائولو روسی ، دینوزوف، فرانکو بارزی از ایتالیا ، مارکو فان باستن از هلند ، بابی چارلتون از انگلیس ، ایزیبیو از پرتغال و رائول از اسپانیا قرار دارد

.